Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Więzowska jest kancelarię ukierunkowaną na windykację zarówno przedsądowną jak i sądową. Specjalnością kancelarii jest pomoc kontrahentom w odzyskaniu przeterminowanych należności, skutecznym zmobilizowaniu dłużników do uregulowania zaległych wierzytelności, obsługa prawna, monitorowanie wierzytelności. Zapewniamy fachową obsługę, poprzez wykwalifikowany personel, bieżące doradztwo prawne, stale współpracujemy z kancelariami radcowskimi oraz kancelariami adwokackimi. Zajmujemy się przygotowywaniem umów cywilnoprawnych, ogólnych warunków umów, regulaminów, zgłaszaniem wierzytelności, odzyskiwaniem należności, dochodzeniem wierzytelności zarówno na drodze postępowania cywilnego, a także dochodzeniem roszczeń na drodze karnej. W ramach współpracy oferujemy: windykację przedsądową, windykację polubowną, windykację bezaliczkową, windykację sądową, windykację egzekucyjną, telefoniczną windykację należności, obsługę przez dział prawny firmy, reprezentację przed sądem, wspieranie egzekucji komorniczej, monitoring wierzytelności, pozyskiwanie informacji na temat dłużników, informowanie na bieżąco o postępach w prowadzonych sprawach, pomoc prawna w siedziby klienta.

 

Oferujemy kompleksowe świadczenie pomocy prawnej w zakresie:

Obsługi prawnej podmiotów gospodarczych i ich organów, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, fundacji, spółdzielni oraz podmiotów gospodarczych w upadłości w szerokim zakresie.
Nadrzędnym celem kancelarii jest zabezpieczenie i ochrona prawna interesów Klientów, w tym szukanie najkorzystniejszych rozwiązań prawnych. Kancelaria dostosowuje się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Świadczone usługi obejmują prawo gospodarcze, cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych.
Kancelaria oferuje przedsiębiorcom świadczenie pomocy prawnej na zasadzie stałej obsługi prawnej, bądź zleceń jednostkowych polegającej głównie na:
• udzielaniu porad prawnych,
• sporządzaniu opinii prawnych,
• sporządzaniu projektów umów, pism oraz aktów prawnych,
• występowanie przed sądami i urzędami, zastępstwo prawne i procesowe.

Tworzenia nowych podmiotów gospodarczych (spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni), ich przekształcenia, podziału lub łączenia.

Obsługi podmiotów w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego - przygotowanie całościowej dokumentacji (projekty zmian aktów stanowiących, uchwał organów podmiotów, wypełnianie formularzy i wniosków do KRS, przeprowadzenie procedury rejestracyjnej, przeprowadzanie procedury zmian danych KRS, uzyskiwanie odpisów z KRS, przeprowadzania procedury uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego)

 
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ul. Kościuszki 6/010
97-500 Radomsko
kancelaria@annawiezowska.pl
tel: 44 683 16 11
fax: 44 683 16 12
kom: 603 060 682
 
Studio Reklamy Creatura - Reklama Częstochowa